خانه  /  تبلیغ در سایت

تبلیغ در سایت

۲۰ شهریور, ۱۳۹۵

برای تبلیغ و آگهی در سایت خودروهای شهر باران، از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید:

آدرس ایمیل: RainCityCars@gmail.com

تعرفه تبلیغات بنری سایت خودروهای شهر باران به این ترتیب است.

۳ماه ۳۰۰ هزار تومان

۶ماه ۵۰۰ هزار تومان

۱۲ ماه ۱میلیون تومان