۲۹ شهریور ۱۳۹۵ , ساعت ۲۱:۴۹
494

۲۰ پیشنهاد خاص خودروهای کانورتیبل و کروک و کبریولت زیر ۲۵۰۰ برای منطقه آزاد انزلی

 

 

 

 

 

 1.  Ford Mustang 2016

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۲٫۳ لیتری توربو

حجم باک ۵۸

مصرف صدی ۱۰٫۵

۳۱۰ اسب بخار

۴۳۴ نیوتن گشتاور

گیربکس ۶ دنده تیپ ترونیک

۰ تا ۱۰۰ ۵٫۴ ثانیه

فاصله محوری ۲٫۷۲

قیمت ۲۱۶ میلیون

 

 1.  BMW 220i 2016

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۲ لیتری توربو

حجم باک ۵۰

مصرف صدی ۷

۱۸۴ اسب بخار

۲۷۰ نیوتن گشتاور

گیربکس ۸ دنده تیپترونیک

۰ تا ۱۰۰ ۷٫۵ ثانیه

فاصله محوری ۲٫۶۹

قیمت ۱۹۲ میلیون

قیمت مدل ۲۲۸i  218 میلیون

 

 1.  BMW 428i 2016

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۲ لیتری توربو

حجم باک ۶۰

مصرف صدی ۷

۲۴۰ اسب بخار

۳۵۰ نیوتن گشتاور

گیربکس ۸ دنده تیپ ترونیک

۰ تا ۱۰۰ ۶٫۵ ثانیه

فاصله محوری ۲٫۸۱

قیمت ۲۴۰ میلیون

 

 1.  BENZ E200 2016

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۲ لیتری توربو

حجم باک ۵۹

مصرف صدی ۶٫۱

۱۸۴ اسب بخار

۲۷۰ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۸٫۶ ثانیه

گیربکس ۷ دنده تیپ نرونیک

فاصله محوری ۲٫۷۶

قیمت ۲۱۴ میلیون

 • E250 245 میلیون

 

 1.  BENZ SLK 200 2016

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۱٫۸ لیتری توربو

حجم باک ۶۰

مصرف صدی ۷

۱۸۴ اسب بخار

۲۷۰ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۷٫۳ ثانیه

گیربکس ۷ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۴۳

قیمت ۱۹۱ میلیون

 • SLK 250 210 میلیون

 

 1.  Mazda MX-5 2016

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۲ لیتری

حجم باک ۴۸

مصرف صدی ۷٫۵

۱۶۵ اسب بخار

۱۹۰ نیوتن گشتاور

گیربکس ۶ دنده تیپ ترونیک

۰ تا ۱۰۰ ۸ ثانیه

فاصله محوری ۲٫۳۳

قیمت ۱۳۵ میلیون

 

 1.  Audi A5 2016

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۱٫۸ لیتری توربو

حجم باک ۶۳ لیتر

مصرف صدی ۶٫۵

۱۷۰ اسب بخار

۳۲۰ نیوتن گشتاور

گیربکس ۶ دنده تیپ ترونیک

۰ تا ۱۰۰ ۹ ثانیه

فاصله محوری ۲٫۷۵

قیمت ۲۰۳ میلیون

 

 1.  Audi TT 2016

 

مشخصات فنی :

 1.  سیلندر ۲ لیتری توربو

حجم باک ۵۵

مصرف ۷٫۵

۲۲۷ اسب بخار

۳۷۰ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۵٫۷ ثانیه

گیربکس ۶ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۵۰

قیمت ۲۰۳ میلیون

 

 1.  BMW Z4 20i 2016

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۲ لیتری توربو

حجم باک ۵۵

مصرف صدی ۷

۱۸۴ اسب بخار

۲۷۰ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۷ ثانیه

گیربکس ۸ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۴۹

قیمت ۲۰۷ میلیون

 

 1.  VW Beetle 2016

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۲ لیتری توربو

حجم باک ۵۵

مصرف صدی ۷٫۶

۲۱۰ اسب بخار

۲۸۰ نیوتن گشتاور

گیربکس ۶ دنده تیپ ترونیک

۰ تا ۱۰۰ ۷٫۵ ثانیه

فاصله محوری ۲٫۵۳

قیمت ۱۱۸ میلیون

 

 1.  VW EOS 2016

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۲ لیتری توربو

حجم باک ۵۵

مصرف صدی ۸٫۵

۲۰۰ اسب بخار

۲۷۰ نیوتن گشتاور

گیربکس ۶ دنده تیپ ترونیک

۰ تا ۱۰۰ ۸٫۶ ثانیه

فاصله محوری ۲٫۵۷

قیمت ۱۳۰ میلیون

 

 1.  Renault Megane 2016

۴ سیلندر ۲ لیتری

حجم باک ۶۰

مصرف صدی ۸٫۵

۱۴۰ اسب بخار

۱۹۰ نیوتن گشتاور

گیربکس ۶ دنده تیپ ترونیک

۰ تا ۱۰۰ ۱۲ ثانیه

فاصله محوری ۲٫۶۴

قیمت ۱۳۰ میلیون

 

 1.  Mini Cooper 2016

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۱٫۶ لیتری

حجم باک ۴۰

مصرف صدی ۶

۱۲۲ اسب بخار

۱۶۰ نیوتن گشتاور

گیربکس ۶ دنده تیپ ترونیک

۰ تا ۱۰۰ ۱۰ ثانیه

فاصله محوری ۲٫۴۶

قیمت ۱۵۰ میلیون

مدل رودستر ۱۷۰ میلیون

 

 • Roadster

 

 1.   Peugeot 308 2016

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۱٫۶ لیتری توربو

حجم باک ۶۰

مصرف صدی ۷٫۶

۱۶۵ اسب بخار

۲۴۰ نیوتن گشتاور

گیربکس ۶ دنده تیپ ترونیک

۰ تا ۱۰۰ ۸٫۵ ثانیه

فاصله محوری ۲٫۶۰

قیمت ۱۳۵ میلیون

 

 1.  Opel Cascada 2016

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۱٫۶ لیتریتوربو

حجم باک

مصرف صدی ۶٫۵

۱۴۰ اسب بخار

۲۰۰ نیوتن گشتاور

گیربکس ۶ دنده تیپ ترونیک

۰ تا ۱۰۰ ۱۱ ثانیه

فاصله محوری ۲٫۶۹

قیمت ۱۵۲ میلیون

 

 1.  Fiat 500 Cabriolet 2016

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۱٫۴ لیتری

حجم باک ۳۵

مصرف صدی ۶٫۵

۱۰۰ اسب بخار

۱۳۰ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۱۱ ثانیه

فاصله محوری ۲٫۳۰

قیمت ۹۰ میلیون

 

 1. Citroen DS3Cabriolet 2016

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۱٫۶ لیتری

حچم باک ۵۰

مصرف صدی ۶٫۵

۱۲۰ اسب بخار

۱۶۰ نیوتن گشتاور

گیربکس ۶ دنده تیپ ترونیک

۰ تا ۱۰۰ ۹ ثانیه

فاصله محوری ۲٫۴۶

قیمت ۱۱۰ میلیون

 

 1.  Audi A3 2016

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۱٫۴ لیتری توربو

حجم باک ۵۰

مصرف صدی ۵٫۵

۱۴۰ اسب بخار

۲۲۵ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۹٫۱ ثانیه

گیربکس ۶ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۶۰

قیمت ۱۴۰ میلیون

 

 1. Lexus IS 250c 2016

مشخصات فنی :

۶ سیلندر ۲٫۵ لیتری

حجم باک ۶۵

مصرف صدی ۱۰

۲۰۴ اسب بخار

۲۵۰ نیوتن گشتاور

گیربکس ۶ دنده تیپ ترونیک

 1.  

فاصله محوری ۲٫۷۹

قیمت ۱۷۲ میلیون

 

 1. Chevrolet Camaro 2016

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۲ لیتری توربو

حجم باک ۷۲

مصرف صدی

۲۷۵ اسب بخار

۴۰۰ نبوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۵٫۴ ثانیه

گیربکس ۸ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۸۵

قیمت ۲۰۵ میلیون

 

گرد آوری :

پاسخ دهید