۲۹ شهریور ۱۳۹۵ , ساعت ۲۲:۳۱
496

۲۳ پیشنهاد خاص خودروهای لوکس زیر ۲۵۰۰ برای منطقه آزاد انزلی

 

 

 

 

 

 

۱٫ Cadillac CTS 2016

۴ سیلندر ۲ لیتری توربو

حجم باک ۷۲

مصرف صدی ۸٫۲

۲۷۲ اسب بخار

۴۰۰ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۶٫۳ ثانیه

گیربکس ۸ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۹۱

قیمت ۱۸۲ میلیون

۲٫ BMW 740E 2016

۴ سیلندر ۲ لیتری توربو به همراه موتور برقی

حجم باک ۷۸

مصرف صدی ۲٫۵

۳۲۶ اسب بخار

۶۵۰ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۵٫۶ ثانیه

گیربکس ۸ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۳٫۲۱

قیمت ۴۶۰ میلیون

۳٫ BMW 528i 2016

۴ سیلندر ۲ لیتری توربو

حجم باک ۷۰

مصرف صدی ۷

۲۴۵ اسب بخار

۳۵۰ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۶٫۲ ثانیه

گیربکس ۸ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۹۶

قیمت  270 میلیون

مدل ۵۲۰ ۲۰۳ میلیون

۴٫BMW X3 28i 2016

۴ سیلندر ۲ لیتری توربو

حجم باک 67

مصرف صدی 7.5

۲۴۵ اسب بخار

۳۵۰ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۶٫۲ ثانیه

گیربکس ۸ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری 2.81

قیمت  278 میلیون

۵٫BMW X4 28i 2016

۴ سیلندر ۲ لیتری توربو

حجم باک 67

مصرف صدی 7.3

۲۴۵ اسب بخار

۳۵۰ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ 6.4 ثانیه

گیربکس ۸ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری 2.81

قیمت  292 میلیون

۶٫BMW X5 40E 2016

۴ سیلندر ۲ لیتری توربو به همراه موتور برقی

حجم باک ۸۵

مصرف صدی ۳٫۵

۳۱۳ اسب بخار

۴۵۰ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۶٫۸ ثانیه

گیربکس ۸ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۹۳

قیمت ۳۵۰ میلیون

۷٫ BMW 428i  Gran Coupe 2016

۴ سیلندر ۲ لیتری توربو

حجم باک ۶۰

مصرف صدی ۶٫۷

۲۴۵ اسب بخار

۳۵۰ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۶٫۱ ثانیه

گیربکس ۸ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۸۱

قیمت ۲۲۱ میلیون

۸٫BENZ C250 2016

۴ سیلندر ۲ لیتری توربو

حجم باک ۴۱

مصرف صدی ۶

۲۱۱ اسب بخار

۳۵۰ نیوتن گشتاور

گیربکس ۷ دنده تیپ ترونیک

۰ تا ۱۰۰ ۶٫۶

فاصله محوری ۲٫۸۴

قیمت ۱۸۵ میلیون

مدل ۲۰۰ ۱۶۶ میلیون

۹٫BENZ CLA 250 2016

۴ سیلندر ۲ لیتری توربو

حجم باک 56

مصرف صدی 6.2

۲۱۱ اسب بخار

۳۵۰ نیوتن گشتاور

گیربکس ۷ دنده تیپ ترونیک

۰ تا ۱۰۰ 6.5

فاصله محوری 2.69

قیمت  180 میلیون

۱۰٫BENZ E250 2016

۴ سیلندر ۲ لیتری توربو

حجم باک ۵۹

مصرف صدی ۶

۲۱۱ اسب بخار

۳۵۰ نیوتن گشتاور

گیربکس ۷ دنده تیپ ترونیک

۰ تا ۱۰۰ ۷٫۵

فاصله محوری ۲٫۸۷

قیمت ۲۰۷ میلیون

مدل ۲۰۰ ۱۹۳ میلیون

۱۱٫BENZ GLC 250 2016

۴ سیلندر ۲ لیتری توربو

حجم باک 66

مصرف صدی 7.7

۲۱۱ اسب بخار

۳۵۰ نیوتن گشتاور

گیربکس ۷ دنده تیپ ترونیک

۰ تا ۱۰۰ 7.8

فاصله محوری 2.87

قیمت  193 میلیون

۱۲٫LEXUSE ES 250 2016

۴ سیاندر ۲٫۵ لیتری

حجم باک ۶۵

مصرف صدی ۸

۱۸۲ اسب بخار

۲۳۵ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۹٫۵ ثانیه

گیربکس ۸ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۸۱

قیمت ۱۶۵ میلیون

۱۳٫LEXUSE GS 250 2016

۶ سیلندر ۲٫۵ لیتری

حجم باک ۶۶

مصرف صدی ۹٫۵

۲۰۶ اسب بخار

۲۵۳ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۸٫۶ ثانیه

گیربکس ۸ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۸۵

قیمت ۱۹۳ میلیون

۱۴٫LEXUSE IS 250 2016

۶ سیلندر ۲٫۵ لیتری

حجم باک ۶۵

مصرف صدی ۱۰

۲۰۶ اسب بخار

۲۵۰ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۷٫۷ ثانیه

فاصله محوری ۲٫۷۹

قیمت ۱۶۰ میلیون

۱۵٫AUDI A5 Sport Back 2016

۴ سیلندر ۲ لیتری توربو

حجم باک ۶۱

مصرف صدی ۷

۲۲۰ اسب بخار

۳۵۰ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۶٫۵ ثانیه

گیربکس ۷ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۸۱

قیمت ۱۹۵ میلیون

۱۶٫AUDI A6 2016

۴ سیلندر ۲ لیتری توربو

حجم باک ۶۵

مصرف صدی ۶٫۵

۱۹۰ اسب بخار

۳۲۰ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۸٫۵ ثانیه

گیبکس ۸ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۹۱

قیمت ۱۸۷ میلیون

BMW 328i Gran Turismo 2016.17

۴ سیلندر ۲ لیتری توربو

حجم باک ۶۰

مصرف صدی ۶٫۷

۲۴۵ اسب بخار

۳۵۰ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۶٫۱ ثانیه

گیربکس ۸ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۹۲

قیمت ۲۱۵ میلیون

۱۸٫Jaguar XE 2016

۴ سلندر ۲ لیتری توربو

حجم باک ۶۳

مصرف صدی ۷٫۵

۲۰۰ اسب بخار

۲۸۰ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۷٫۷ ثانیه

گیربکس ۸ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۸۳

قیمت ۱۷۷ میلیون

۱۹٫Jaguar XF 2016

۴ سیلندر ۲ لیتری توربو

حجم باک ۷۰

مصرف صدی ۸٫۱

۲۳۵ اسب بخار

۳۴۰ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰  8 ثانیه

فاصله محوری ۲٫۹۰

قیمت ۱۷۷ میلیون

۲۰٫VOLVO S80 2016

۴ سیلندر ۲ لیتری توربو

حجم باک ۷۰

مصرف صدی ۸٫۱

۲۴۰ اسب بخار

۳۲۰ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۷٫۷ ثانیه

گیربکس ۶ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۸۳

قیمت ۱۶۵ میلیون

۲۱٫LINCOLN MKZ AWD 2016

۴ سیلندر ۲ لیتری توربو

حجم باک ۶۲

مصرف صدی ۷٫۶

۲۴۰ اسب بخار

۳۶۵ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۷٫۵ ثانیه

گیربکس ۶ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۸۵

قیمت ۱۵۰ میلیون

۲۲٫ACURA ILX 2016

۴ سیلندر ۲٫۴ لیتری

حجم باک

مصرف صدی ۸٫۱

۲۰۰ اسب بخار

۲۳۱ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۷٫۳ ثانیه

گیربکس ۸ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۶۷

قیمت ۱۴۰ میلیون

۲۳٫ACURA TLX 2016

۴ سیلندر ۲٫۴ لیتری توربو

حجم باک

مصرف صدی ۸٫۱

۲۰۶ اسب بخار

۲۴۳ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۷ ثانیه

گیربکس ۸ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۷۷

 قیمت ۱۶۰ میلیون

گرد آوری : علیرضا

پاسخ دهید