۲۹ شهریور ۱۳۹۵ , ساعت ۱۷:۴۵
479

۲۵ پیشنهاد خاص خودرو های سدان زیر ۲۵۰۰ برای منطقه آزاد انزلی

 

 

 

 

 

 

 

۱٫  Toyota Camry 2016 2.5L S

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۲٫۵ لیتری

حجم باک ۷۰

مصرف صدی ۹٫۵

۱۷۸ اسب بخار

۲۳۱ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۹٫۷ ثانیه

گیربکس ۶ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۷۷

قیمت ۱۰۰ الی ۱۲۰ میلیون

 

۲٫ Honda Accord 2016 2.4L EX

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۲٫۴ لیتری

حجم باک  65

مصرف صدی ۸٫۲

۱۸۵ اسب بخار

۲۴۵ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۹٫۶ ثانیه

گیربکس ۶ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۷۷

قیمت ۱۰۰ الی ۱۲۰ میلیون

 

۳٫ Honda City 2016 1.5L DX

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۱٫۵ لیتری

حجم باک ۴۰

مصرف صدی ۷٫۵

۱۱۸ اسب بخار

۱۴۵ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۱۱٫۵ ثانیه

گیربکس CVT

فاصله محوری ۲٫۶۰

قیمت ۷۲ الی ۷۵ میلیون

 

۴٫ Honda Civic 2016 1.8 Lxi

 

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۱٫۸ لیتری

حجم باک  45

مصرف صدی ۷٫۲

۱۴۰ اسب بخار

۱۷۳ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۱۰٫۴ ثانیه

گیربکس ۶ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۶۷

قیمت ۸۷ الی ۹۹ میلیون

 

۵٫ Nissan Sentra 2016 1.8L S

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۱٫۸ لیتری

حجم باک ۵۹

مصرف صدی ۷

۱۳۰اسب بخار

۱۷۴ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۹٫۷ ثانیه

گیربکس ۵ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۷

قیمت ۸۰ الی ۱۰۰ میلیون

 

۶٫ Chevrolet Aveo 2016 1.4L LS

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۱٫۴ لیتری

حجم باک ۴۵

مصرف صدی ۷٫۳

۹۴ اسب بخار

۱۳۰ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۱۲٫۵ ثانیه

گیربکس ۵ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۵

قیمت ۶۰ میلیون

 

۷٫ Infiniti Q50 2016 2.0 Turbo

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۲ لیتری توربو

حجم باک  80

مصرف صدی ۶٫۳

۲۰۸ اسب بخار

۳۵۰ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۶٫۲ ثانیه

گیربکس ۸ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۸۵

قیمت ۱۴۳ میلیون

 

۸٫ Mitsubishi Lancer EX 2016 2.0L GLX

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۲ لیتری

حجم باک ۵۹

مصرف صدی ۸٫۲

۱۵۰ اسب بخار

۲۰۰ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۱۰٫۵ ثانیه

گیربکس CVT اکس ترونیک

فاصله محوری ۲٫۶۳

قیمت ۶۱ میلیون

 

۹٫ Dodge Dart 2016 SXT

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۱٫۴ لیتری توربو

حجم باک ۶۰

مصرف صدی ۷٫۱

۱۶۰ اسب بخار

۲۵۰ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۸٫۵ ثانیه

گیربکس ۶ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۷

قیمت ۷۷ میلیون

 

۱۰٫ Audi A3 2016 Attraction 1.4

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۱٫۴ لیتری توربو

حجم باک ۵۰

مصرف صدی ۵

۱۲۲ اسب بخار

۲۰۰ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۹٫۳ ثانیه

گیربکس ۶ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۶۳

قیمت ۱۰۷ الی ۱۱۵ میلیون

 

۱۱٫ Audi A4 2016 1.8L

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۱٫۸ لیتری

حجم باک ۶۳

مصرف ۶٫۲

۱۲۰ اسب بخار

۲۳۰ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۱۰٫۵ ثانیه

گیربکس ۶ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۸۰

قیمت ۱۳۰ الی ۱۵۵ میلیون

 

۱۲٫ Volkswagen CC 2016 1.8 S

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۱٫۸ لیتری توربو

حجم باک ۷۰

مصرف صدی ۷٫۲

۱۶۰ اسب بخار

۲۵۰ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۸٫۵ ثانیه

گیربکس ۶ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۷

قیمت ۱۳۳ الی ۱۴۳ میلیون

۱۳٫ Volkswagen Polo 2016 Sedan S

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۱٫۶ لیتری

حجم باک ۵۵

مصرف صدی ۷

۱۰۵ اسب بخار

۱۵۳ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۱۲ ثانیه

گیربکس ۶ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۵۵

قیمت ۷۴٫۵۰۰ الی ۸۰ میلیون

 

۱۴٫ Volkswagen Jetta 2016 2.0 S

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۲ لیتری

حجم باک ۵۵

مصرف صدی ۸٫۷

۱۱۵ اسب بخار

۱۷۰ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۱۲٫۶ ثانیه

گیربکس ۶ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۶۵

قیمت ۹۹ الی ۱۰۹۵۰۰ میلیون

 

۱۵٫ Cadillac ATS 2016 2.5L

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۲٫۵ لیتری

حجم باک ۶۰

مصرف صدی ۸

۲۰۲ اسب بخار

۲۵۸ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۷٫۵ ثانیه

گیربکس ۶ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۷۷

قیمت ۱۵۰ میلیون

 

۱۶٫ Chrysler 200 2016 2.4L LX

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۲٫۴ لیتری

حجم باک ۶۴

مصرف صدی ۹٫۳

۱۷۳ اسب بخار

۲۲۵ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۹ ثانیه

گیربکس ۶ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۷۴

قیمت ۹۶ میلیون

 

۱۷٫ Volvo S60 2016 2.0 T5

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۲ لیتری توربو

حجم باک ۶۸

مصرف صدی ۸٫۱

۲۴۵ اسب بخار

۳۵۰ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۷٫۵ ثانیه

گیربکس ۶ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۷۷

قیمت ۱۵۷ میلیون

 

۱۸٫ Renault Latitude 2016 2.0L PE

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۲ لیتری

حجم باک ۷۰

مصرف صدی ۸٫۳

۱۳۷ اسب بخار

۱۹۱ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۱۲ ثانیه

گیربکس ۶ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوی ۲٫۷۶

قیمت ۸۰ میلیون

 

۱۹٫ Peugeot 301 2016 Access

مشخصات فنی :
۴ سیلندر ۱٫۶ لیتری

حجم باک ۵۰

مصرف ۶٫۵

۱۱۵ اسب بخار

۱۵۰ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۱۰٫۵ ثانیه

گیربکس ۵ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۶۵

قیمت ۶۲ الی ۷۲ میلیون

 

۲۰٫ Peugeot 508 2016 Allure

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۱٫۶ لیتری توربو

حجم باک ۷۲

مصرف صدی ۶٫۲

۱۶۳ اسب بخار

۲۴۰ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۸٫۶ ثانیه

گیربکس ۶ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۸۱

قیمت ۱۲۰ الی ۱۳۰ میلیون

 

۲۱٫ Subaru Impreza 2016 2.0L

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۲ لیتری

حجم باک ۵۵

مصرف صدی ۷٫۱

۱۵۰ اسب بخار

۱۹۶ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۱۱ ثانیه

گیربکس ۶ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۶۴

 قیمت ۹۱ میلیون

 

۲۲٫ Subaru Legacy 2016 2.5L

مشخصات فنی :

۴ سلندر ۲٫۵ لیتری توربو

حجم باک ۶۰

مصرف صدی ۱۱

۲۶۰ اسب بخار

۲۳۵ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۶ ثانیه

گیربکس ۶ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۷۵

قیمت ۱۱۰ میلیون

 

۲۳٫ Opel Insignia 2016 1.6L

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۱٫۶ لیتری توربو

حجم باک ۷۰

مصرف صدی ۹٫۶

 192 اسب بخار

۲۳۰ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۷٫۹ ثانیه

گیربکس ۶ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۷۳

قیمت ۱۳۶ میلیون

 

۲۴٫ Skoda Octavia 2016 Ambition 1.4

مشخصات فنی :

۴ سیلندر ۱٫۴ لیتری توربو

حجم باک ۵۰

مصرف صدی ۵٫۲

۱۴۰ اسب بخار

۲۵۰ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ .۵ ثانیه

گیربکس ۶ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۶۸

قیمت ۹۱ الی ۱۰۰ میلیون

 

۲۵٫ MG 750 2016 E

مشخصات فنی :

۶ سیلندر ۲٫۵ لیتری

حج باک ۶۵

مصرف صدی ۶٫۲

۱۸۰ اسب بخار

۲۳۰ نیوتن گشتاور

۰ تا ۱۰۰ ۱۰٫۵ ثانیه

گیربکس ۶ دنده تیپ ترونیک

فاصله محوری ۲٫۸۴

قیمت ۱۰۳ میلیون

گرد آوری : علیرضا

پاسخ دهید